Bạn có nắm vì sao Rome được nói đến như “thị thành nơi vẻ đẹp vĩnh hằng” không? Cùng với lịch sử trải dài hơn 2500 năm, Rome là một vô những thành phố quan trọng từ nền văn minh châu Âu. Suốt một thời gian dài, thị thành này là trung tâm quyền lực